پوستر کنگره

 

 

دومین کنگره ملی غذای حلال

برگزارکننده:

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

به میزبانی ....

"مرکز تحقیقات صنایع غذایی"

" دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی"

"دانشکده علوم پایه"

"دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست"

زمان برگزاری: 10 شهریور سال 1400

آدرس وب سایت کنگره:

www. halalfood.srbiau.ac.ir

دومین کنگره ملی غذای حلال همراه با تقدیر از اساتید پیشکسوت دانشگاه و صنعت

انتخاب سخنران برگزیده همچنین پوستر برتر و شایسته تقدیر

و برگزاری کارگاه