محور های کنگره

 

  • غذای حلال و تاثیر آن بر کیفیت مواد غذایی
  • محصولات آرایشی و بهداشتی حلال
  • شناسایی و تجزیه غذای حلال
  • حلال در صنعت شیلات
  • حلال در محصولات بیولوژیک
  • آزمایشات تشخیصی مدرن در فرآورده‌های حلال
  • افزودنی‌های خوراکی و غیر خوراکی حلال و حرام
  • بیوتکنولوژی و غذای حلال
  • ذبح شرعی و دیدگاه اسلام
  • اقتصاد فرآورده‌های حلال