مقامات شرکت کننده در مراسم افتتاحیه

 

  • حضرت آیت الله دکتر مبلغی (عضو شورای خبرگان رهبری و ریاست مرکز تحقیقات مجلس و فقیه ناظر در امورحلال)
  • دکتر سید هدایت حسینی (ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌)
    اعضای شورا:
  • دکتر علی فقیه حبیبی (مدیر کل آموزش فرهنگی و اسناد دانشگاه آزاد اسلامی‌‌‌‌‌‌‌)
  • مهندس نیره پیروزبخت (ریاست سازمان ملی استاندارد)
  • دکتر بهروز جنت
  • دکتر پیمان صالحی (شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)