قالب ارسال چکیده مقالات

چکیده انگلیسی مقاله دقیقا همانند چکیده فارسی با تمام جزئیات بدون کم و کاستی باشد وخواهشمندیم جهت ترجمه از گوگل ترانسلیت استفاده نگردد.