هیئت داوران

-دکتر محمد احمدی(عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی)

-دکتر یحیی استادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر سهیل اسکندری (معاونت اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی و آرایش و بهداشتی سازمان غذا و دارو)

-دکتر بهروز اکبری آدرگنی (سازمان غذا و دارو)

-دکتر سارا اله یاری بیک (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر حامد اهری (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر حسین باخدا (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مصطفی پناهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر نگار پناهی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر علی محمد ترکاشوند (معاونت دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر امیرحسین جاوید (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر محمد چمنی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر شبنم حقیقت خواجوی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر ناصر حقوقی راد (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر امیرحسین حقیقتی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر امیر هومن حمصی (عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر شادی مهدی خانی (عضو هیات علمی واحد شهرقدس)

-دکتر محمدرضا خانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مهدی خداویسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر سهراب رسولی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)

-دکتر محمدابراهیم رحیمی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد)

-دکتر سید یعقوب زراعت کیش (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر محمدتقی زهرایی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

-دکتر زهره غنوی (سازمان ملی استاندارد ایران )

-مهندس شاهرخ شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مهدی شریف سلطانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس)

-دکتر انعام شکری(ریاست دانشگاه علمی کاربردی صنعت غذا)

-دکتر بهاره شمشادی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر وحید عبدوسی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر رضا عزیزی نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مریم عطایی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دکتر آرمان قربان زاده (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر محمد قهدریجانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر شاپور کاکولکی (عضو هیات علمی سازمان شیلات ایران)

-دکتر لیلا گلستان (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه)

-دکتر محمدهادی گیویان راد (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر کامبیز لاریجانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر علی ماشینچیان مرادی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر امیر محمدی نژاد (ریاست دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر عباسعلی مطلبی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر مهشاد مقومی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر علی میثاقی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

-دکتر جواد میرزائی(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

-دکتر ژاله خوشخو(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال)

-دکتر شیما معززی(  استادیار،گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی،دانشکده علوم دارویی،دانشگاه علوم پزشکی،تهران)

- دکتر پونه امینی گرام (  فارق التحصیل دکترای پردیس  دانشکده فنی دانشگاه تهران)