پیام ریاست کمیته علمی

پیام ریاست کمیته علمی

به نام خدا

با سلام

خداوند را بسیار شاکرم که افتخار میزبانی اساتید و پژوهش گران عزیز را در دومین کنگره ملی غذای حلال خواهیم داشت. استقبال پر شور جوانان از اولین کنگره ملی غذای حلال نشانه علاقه محققین نسبت به این موضوع ناب که تا اندازه ای مورد غفلت واقع شده بود̨  می باشد و این امر بطبع مسئولیت صاحب نظران این حوزه را دوچندان می کند.

هدف اصلی برگزاری این کنگره بزرگ علمی به روز نمودن دانسته ها̨  تبادل اطلاعات ونقطه نظر ها و آشنایی با پیشرفت های نوین و بدیع در خصوص غذای حلال است.برای رسیدن به این مقصود کمیته علمی در نظر دارد از اساتید و فرهیختگان داخلی و بین الملی دعوت به عمل آورد تا دانش با ارزش خود را با سایر همکاران به مشارکت بگذارند و به امید اینکه این تبادل اطلاعات در برنامه ریزی های سلامت کشور مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر سید امیر علی انوار

ریاست کمیته علمی دومین کنگره غذای حلال